Klavye tuşlarının görevleri Artık teknoloji burada Emeğe saygı

CH02 - KLAVYE TUŞLARI

 

Tüm Tuşlar

 

Fonksiyon Tuşları F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12

Sayı Tuşları

0123456789

Daktilo Tuşları

QWERTYUIOPĞÜASDFGHJKLŞİZXCVBNMÖÇ

Shift Tuşları

!’^+%&/()=?_:;

Alt Tuşları

#${[]}@~

Diğer Tuşlar

“,.*- ve ok tuşları

Özel Tuşlar

Insert,Delete,Home,End,Page Up,

Pg Down, Print Screen, Scroll Lock, Pause Caps Lock, Ctrl, Tab, Num Lock, Break, Esc, Enter, Back Space, Del

 

Bazı Tuşların Görevleri

 

Tuş Görevi
Esc

Program sonlandırma, komutu iptal etme

Shift

İkinci karakterleri yazdırma

Back Space

Kusoru bulunduğu noktadan sola doğru silerek ilerletir

Delete

Kusoru bulunduğu noktadan sağa doğru silerek ilerletir

Home

Bir metinde bulunan satırın başına gelme

End

Bir metinde bulunan satırın sonuna gelme

Insert

Bir metnin arasına yazı yazma, üzerine yazma

Page Up

Bir sayfa yukarı (10-25 satır arası)

Page Down

Bir sayfa aşağı (10-25 satır arası)

Tab

Kursoru 8 karakter sağa, Shift ile 8 karakter sola

Caps Lock

Büyük karakterler ile sürekli çalışma

Num Lock

Numara tuşlarını kullanıma hazırlar

Scroll Lock

Ekranda kürsörü sabit tutarak ekranın kaymasını sağlar

Pause

Çalışma anında işlemi bir tuşa basıncaya kadar durdurma

 

Windows’un Standart Kısayol tuşları

 

Kısayol Tuşu Görevi

Alt+f4

Aktif bir pencereyi kapatır

Crtl

Birden çok nesne seçer

Ctrl+ESC

Başlat menüsünü açar

Ctrl+C

Seçili olanı kopyalar

Ctrl+X

Seçili olanı keser

Ctrl+V

Seçili olanı yapıştırır

Ctrl+A

 

Bir pencerede bulunan simgelerin tümünü seçer

F1

Yardım

F2

Seçili olan simgenin ismini değiştir

F3

Bul penceresini açar

Delete

Seçili olan simge(ler)yi GDK'ye gönderir

Shift+Delete

 

Seçili olan simge(ler)yi GDK'ye göndermeden siler

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !